HUR FUNGERAR DIAMANTMÅLNINGAR??


Till att börja med vill man ha en översikt över de färgade stenarna. Om det behövs så sortera dem i en sorteringslåda och numrera lådorna.

Därefter går vi vidare till kanvasduken.

Ta bort skyddsplasten från din kanvas, detta kommer att frigöra den limmade ytan. Om du arbetar på en större tavla rekommenderas det att du inte tar bort hela plasten på en gång, utan bit för bit medans du arbetar. 
På sidan av kanvasen hittar du instruktioner som indikerar vilka färger som hör ihop med vilka nummer på din kanvas.


Lägg din kanvas på en plan yta och bestäm sedan vilken sida du vill börja med. Börja med en färg och lägg den i det tillhörande tråget så att du enkelt kan arbeta. Doppa pennan i vaxet så att spetsen blir klistrig. Plocka upp stenarna en och en och placera dem på den självhäftande kanvasytan på rätt siffra.

Fortsätt på samma sätt med hela målningen, en färg åt gången.
Om du vill byta färg kan du enkelt hälla tillbaka stenarna tillbaka ner i sorteringsboxen från tråget, genom att använda tratten.

ALLA DIAMANTTAVLOR HAR GRATIS LEVERANS!