STATISKA STENAR HÖR TILL DET FÖRGÅNGNA
Klibbiga, statiska stenar, vem känner inte till det?!
Mycket irriterande när du håller på med diamantmålning.
Stenkvarnen är den bästa lösningen på detta problem.

Placera bara de statiska stenarna där och börja snurra!
Öppna kvarnen så att stenarna inte längre sitter ihop. Målningen kan börja.