FÖREBYGG LÖSA STENAR
Ibland kommer en stenar att lossna under målandets gång.
Det är inte alltid möjligt att använda tillräcklig kraft att trycka fast stenar med en diamond paintingspenna. Men med denna praktiska roller ser du till att alla stenar pressas fast ordentligt på duken. Rulla med rullen över stenarna flera gånger så kommer de inte att lossna.